Almi Företagarskolan

Företagaren

Inledning

Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning – det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare innebär frihet, men också personligt ansvar för alla beslut som rör företaget. Även om du har väl genomarbetade företagsplaner så har din egen förmåga och dina personliga förutsättningar stor betydelse för framgångarna. I stor utsträckning är det Du som är företaget.

 Kapitlet Företagaren visar några viktiga roller och egenskaper för en företagare. Det finns skilda åsikter om vad som är goda företagaregenskaper. Inriktningen på det företag du planerar för, och den roll du själv ska ha i företaget, kommer i vilket fall som helst att ställa krav på just dina förutsättningar. Kapitlet ställer dig inför många frågor. Det är du själv som måste svara på dem. Passar du som person för det företag du ska starta?

 Gå vidare till fördjupningsavsnittet och testa dig själv, är du ett med din företagsidé.

 
 

Övningar och Arbetsuppgifter

Kapitel 2, Företagaren

 
 
 

Fördjupning

Mer om företagaren

Ladda ner PDF:en direkt!

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies