Almi Företagarskolan

Egenskaper och företagande

Ingen är född till entreprenör. Våra attityder och vårt sätt att fungera som individer formas i samspel med andra människor och den miljö vi lever i. Det är något som pågår hela livet.

Det finns naturligtvis samband mellan hur du själv är som individ och hur du lyckas som företagare, men framgången kan också bero på den typ av företag du ska driva och vilka situationer som kommer att möta dig och företaget.

Fundera en stund över ditt eget sätt att fungera med hjälp av följande frågor. Har du alltid gjort på samma sätt eller har du förändrat dig över tiden? 

  • Hur är din inställning till problem?
  • Hur är din inställning till risk och osäkerhet? Hur brukar du hantera risksituationer?
  • Hur är din inställning till att ha olika mål i livet? Brukar du formulera mål för ditt
    eget arbete och livet i stort?
  • Hur är din inställning till stabilitet och förändring? Vad brukar du vanligen föredra?
  • Tänk över hur du hanterat någon förändring i ditt liv.
 
 
 

Övningar och Arbetsuppgifter

Kapitel 2, Företagaren

 
 
 

Fördjupning

Mer om företagaren

Ladda ner PDF:en direkt!

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies