Almi Företagarskolan

Marknad

Inledning 

Ett företag måste ha kunder och kunderna finns på marknaden. Hur utformar du ditt erbjudande så att det blir till nytta för kunderna och hur når du dem?

I detta kapitlet Marknad får du vägledning i hur du utvecklar din företagsidé, tar reda på förutsättningarna på marknaden och skapar effektiva sätt att nå marknaden.

Ett antal arbetsuppgifter hjälper dig att utveckla ditt företag. Du kan ladda ner och använda ett arbetsmaterial som leder fram till en marknadsplan för ditt företag.

I Fördjupningsdelen får du tillgång till omfattande kunskap om kundanpassning av ditt erbjudande, marknadsundersökning, marknadsbearbetning, marknadskommunikation och säljteknik.

 
 

Övningar och Arbetsuppgifter

Kapitel 3, Marknad

 
 
 

Fördjupning

Mer om marknad

Ladda ner PDF:en direkt!

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies