Almi Företagarskolan

Uppföljning

Du bör se till att varje aktivitet är utformad så att du kan göra en uppföljning av resultatet. Det gör att du sedan kan se vilka marknadsföringsinsatser som gav mest och hela tiden förbättra dig. På webbplatser kan du till exempel se besöksstatistik, du kan använda dig av rabattkuponger eller räkna telefonsamtal och mejl i samband med en kampanj. Gör en plan för hur du ska följa upp dina insatser redan när du planerar aktiviteterna, så glömmer du inte bort det.

>> Gör arbetsuppgift 10 – Uppföljning

 
 
 

Övningar och Arbetsuppgifter

Kapitel 3, Marknad

 
 
 

Fördjupning

Mer om marknad

Ladda ner PDF:en direkt!

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies