Almi Företagarskolan

Ekonomi

Inledning

Med hjälp av kapitlet Ekonomi kan du göra din första budget. Redan tidigt i förberedelserna får du ett grepp om förutsättningarna för det företag du tänkt dig. Blir företaget lönsamt? Följ Emma och Marco när de gör sin budget inför starten!

Arbetet med budgeten ger dig en bra känsla för de ekonomiska sambanden i företaget.
Fortsätt med Ekonomi – Fördjupning och läs mer om företagets ekonomi, ekonomiska begrepp och mer om budgetering och finansiering.

Bokföring och redovisning finns i kapitlet Administration – Starta och Driva – Fördjupning.

 
 

Övningar och Arbetsuppgifter

Kapitel 4, Ekonomi

 
 
 

Fördjupning

Mer om ekonomi

Ladda ner PDF:en direkt!

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies