Almi Företagarskolan

Förstå företagets ekonomi

Det egna företagets ekonomi

Det är viktigt att du som småföretagare förstår det egna företagets ekonomi. Då kan du räkna på din verksamhet, läsa dina ekonomiska rapporter och tolka dina siffror. Förstår du de ekonomiska sambanden i företaget blir det så mycket enklare att göra budget för det egna företaget, en budget som visar om det går att driva det tänkta företaget med lönsamhet.

Du gör din budget innan du skall starta ditt företag. Den verksamhet du driver speglas som siffror i din bokföring och redovisning. Med hjälp av sifferunderlaget kan du se hur företaget gått och bestämma dig för ändringar. Sedan är det åter dags för budgetering.

I Ekonomi-Introduktion kan du följa hur Emma och Marco gör sin budget inför starten. I Ekonomi-Fördjupning kan du läsa om ekonomiska begrepp och mer om budget. Bokföring och redovisning finns i kapitlet Starta och Driva, Fördjupning.

 
 
 

Övningar och Arbetsuppgifter

Kapitel 4, Ekonomi

 
 
 

Fördjupning

Mer om ekonomi

Ladda ner PDF:en direkt!

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies