Almi Företagarskolan

Administration

Inledning

Från kapitlet Företagaren vet vi att Administrera är en av de viktiga funktionerna i företaget. Som företagare behöver du ha ett stadigt grepp om företaget och de krav som omvärld och samhälle ställer.

Inför din företagsstart behöver du veta vilka företagsformer du har att välja på och hur du går tillväga när du registrerar ditt företag. Du får också riktlinjer för ditt val av företagsnamn

Det är viktigt att tänka på att du som företagare med automatik inte har samma skydd som när du är anställd. I kapitlet kan du läsa om vilka försäkringsskydd du behöver men också hur du försäkrar ditt företag mot sådant som du själv inte kan råda över.

När företaget väl är igång måste du ta tag i administrationen och den löpande bokföringen. Mera utförligt om detta och annat finns i kapitlets fördjupningsdel.

 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies