Almi Företagarskolan

Att välja företagsform

Ditt företag kan drivas i många olika företagsformer. Funderingar om detta kommer tidigt: Ska jag ha aktiebolag eller något annat? Frågan behöver du inte besvara förrän du har kommit så långt att du bestämt dig för att starta. Då har du ett underlag i din affärsplan för att ta ett beslut om företagsform.

De vanligaste företagsformerna är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Utförlig information om dessa företagsformer finns i fördjupningen.

Att driva företaget i enskild firma innebär att det inte är någon klar skiljelinje mellan din privatekonomi och företaget. Det finns inget formellt krav på att du måste satsa pengar i företaget, å andra sidan är du personligen ansvarig för företagets alla skulder.

Företagsformer
Aktiebolag
(AB) Minst en ägare. Ägare sätter in aktiekapital.
Handelsbolag (HB) Minst två delägare, solidariskt ansvariga.
Kommanditbolag (KB) Minst två delägare varav minst en är ekonomiskt ansvarig för verksamheten.
Ekonomisk förening (EF) Minst tre ägare/medlemmar som gemensamt bestämmer om företagets organisering och drift.
Enskild firma (EN) Enskild firma är detsamma som Enskild Näringsidkare – du själv.

Ur den enskilda firman gör du uttag för privat bruk. Det är verksamhetens överskott som du betalar skatt på. Med verksamhetens överskott menas, grovt uttryckt, den vinst som är kvar efter alla kostnader, även egenavgiften, den enskilda firmans motsvarighet till arbetsgivaravgift.

Den enskilda firman lämpar sig väl för mindre företag där investeringarna inte är omfattande och där risken inte är särskilt stor. En enskild firma behöver du i de flesta fall inte registrera hos Bolagsverket om du inte vill skydda namnet. De flesta företag i Sverige drivs som enskild firma.

Handelsbolaget är en juridisk person som du registrerar hos Bolagsverket. Ett handelsbolag har minst två delägare. Handelsbolaget kan teckna avtal, köpa och sälja och företräda sig själv i domstol. Vinsten i handelsbolaget delas mellan delägarna efter överenskommelse (se kompanjonavtal under juridikavsnittet) och det är delägarna som betalar skatten. Delägarna är solidariskt ansvariga för handelsbolaget skulder.

Det innebär att fordringsägare kan begära betalning av fordringar från vem som helst av delägarna. En speciell form av handelsbolag kallas kommanditbolag. I ett kommanditbolag svarar minst en av delägarna obegränsat för företagets skulder.

För aktiebolag krävs registrering hos Bolagsverket. I ett aktiebolag har du i normalfallet inget personligt ansvar. Istället har du satt in ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Aktiekapitalet får användas fritt i bolaget men får inte tas ut till privat bruk. Minskar aktiekapitalet till mer än hälften på grund av att företaget gör förluster, inträder vissa skyddsregler för fordringsägarna. Du blir själv betalningsansvarig som i en enskild firma om du inte följer dessa regler. I aktiebolaget är du anställd och tar ut lön. Det ställs större krav på redovisningen i aktiebolaget vilket gör att administrationen fördyras. För att bestämma vilken företagsform som passar dig bäst kan du svara på följande frågor:

Behöver företaget göra stora investeringar?
• Skall du investera i maskiner, lager och annat till stora belopp ska du kanske starta ett aktiebolag. De flesta företagen idag är dock tjänsteföretag och kräver inte stora investeringar. Då kan den enskilda firman vara rätt företagsform.

Är företagssatsningen riskfylld?
• I aktiebolaget kan du begränsa din egen risk till aktiekapitalet. Du kan dock inte driva ett aktiebolag med förlust särskilt länge innan du själv blir betalningsansvarig. Om uppbyggnadstiden är lång i företaget kanske det är lämpligt att börja med en enskild firma för att sen gå över till ett aktiebolag.

Är ni flera delägare?
• Ska ni starta företag tillsammans kan handelsbolag, aktiebolag och ekonomisk förening
vara rätt företagsform. Kompanjonavtal är dock alltid nödvändigt! Är det
frågan om samverkan under en begränsad tid kan ni även använda er av varsin enskild
firma och ha ett samarbetsavtal mellan er. Detta kallas för att ha ett enkelt bolag.

Marco och Emma insåg tidigt att de hade ett stort kapitalbehov och att de var tvungna att låna pengar för att kunna starta sitt företag. De var dessutom två, vilket gjorde att de valde mellan handelsbolag och aktiebolag. Handelsbolag skulle vara ett billigare sätt att starta företaget på, men det skulle också innebära att Marco och Emma blev solidariskt ansvariga för verksamheten.

Skulle butiken inte gå så bra som de tänkt sig, skulle det förmodligen sluta med personliga skulder för dem båda. Aktiebolag kändes som ett bättre alternativ även om det var dyrare att starta och driva. Aktiekapitalet hade de själva sparat ihop till och så krävdes det att de hade en revisor.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies