Almi Företagarskolan

Försäkringar

Genom försäkringen får du ett ekonomiskt skydd för vissa bestämda händelser som kan skada dig som person, din egendom eller på annat sätt påverka dina möjligheter att fortsätta som företagare.

Företagsförsäkringen kan förenklat delas upp i fyra områden:

Egendom - Ger dig ekonomisk ersättning för skada på egendom.
Avbrott - Ger dig ekonomisk kompensation vid inkomstbortfall.
Ansvar - Betalar din motpart ersättning för något du vållat.
Person - Ger ekonomisk ersättning vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och pensionering.

Egendomsförsäkring

Brandförsäkring och försäkring för vattenskada är vanliga delar i en egendomsförsäkring. Andra typer av egendomsförsäkringar är försäkring för inbrott, skadegörelse, maskin och rättskydd. En rättskyddsförsäkring bör alltid ingå i en företagsförsäkring. Den innebär att du vid skadeståndsprocesser kan anlita advokat.

Kom ihåg att din hemförsäkring inte gäller i ditt företag! Du måste försäkra företagets
egendom separat.

Avbrottsförsäkring

En egendomsskada följs ofta av ett avbrott i verksamheten under en lång tid framöver. Därför är en avbrottsförsäkring nödvändig i många företag. Gör du förändringar i verksamheten måste du själv se till att informera försäkringsbolaget, precis som du informerar om ändrad körsträcka för bilen!

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen skyddar ditt företag från skadeståndsskyldighet. Inte heller här gäller din hemförsäkring. Om någon kräver skadestånd av dig tar försäkringsbolaget hand om förhandlingen med motparten. Undersök om du kan ta en ansvarsförsäkring genom det branschförbund du är ansluten till.

Personförsäkring

När du blir företagare försämras ditt personliga skydd jämfört med när du är anställd. De egenavgifter eller arbetsgivaravgifter som du betalar in för dig själv när du är företagare, ger en grundtrygghet som omfattar sjukförsäkring, folkpension, tilläggspension och arbetsskadeförsäkring. Ställ dig därför två frågor:

• Vad händer om jag skulle avlida?
• Vad händer om jag skulle bli långvarigt sjuk?

Familjens ekonomiska trygghet rubbas om du avlider. Om du blir långvarigt sjuk måste kanske verksamheten upphöra men vissa fasta kostnader finns ändå kvar.

Som företagare har du möjlighet att komplettera ditt personliga försäkringsskydd utöver det skydd som egenavgifterna ger. Du kan komplettera med en extra sjukförsäkring, olycksfall- och livförsäkring. Är försäkringarna inte förmånligare än de som staten beviljar sina anställda är de avdragsgilla i din rörelse. Många branschförbund erbjuder kompletterande olycksfall-, liv- och sjukförsäkringar.

Startar du enskild firma eller som delägare i ett handelsbolag, kan Försäkringskassan, under ett uppbyggnadsskede, grunda sjukpenningen på en ”jämförelseinkomst”, det vill säga lönen för en anställd med motsvarande arbetsuppgifter. När du startar kan du begära att Försäkringskassan fastställer din sjukpenning.

I aktiebolag är ägaren anställd. Ersättningen grundas på ägarens faktiska löneuttag. Om ingen lön är uttagen blir det ingen sjukpenning.

Samma beräkningar görs för föräldraledighet och ledighet för vård av sjukt barn. Arbetslöshetskassan är ett försäkringsskydd för dig om du blir arbetslös. Även företagare kan vara med i A-kassan. Det finns ett antal kassor som enbart vänder sig till företagare och så finns det några kassor som vänder sig till både anställda och företagare. Kontakta din A-kassa för att ta reda på om du kan stå kvar eller inte, när du blir företagare.

”Att det är så mycket att tänka på innan man kan starta sitt företag”, suckade Marco. Dagen före hade han och Emma varit hos rådgivaren på ALMI och de hade bl.a. pratat om försäkringar. Det är klart att de förstod att de måste skaffa försäkringar för verksamheten, men så många olika! Det var ju inte bara själva butiken som skulle försäkras.

Även alla anställda skulle försäkras genom avtalsförsäkringar. Dessutom ville ju inte Marco ha ett sämre skydd som företagare än vad han hade haft som anställd. Vidare var ju han och Emma kompanjoner och de skulle upprätta ett kompanjonavtal. Marco visste att det även fanns särskilda kompanjonförsäkringar som skulle falla ut om någon av dem avled eller drabbades av en längre tids sjukdom. Eftersom Marco var en noggrann person hade han sökt på nätet efter bra information om försäkringar. Han insåg ändå att de behövde hjälp med vilka försäkringar som de skulle ha och ringde till sitt försäkringsbolag och bokade en tid för ett första rådgivningssamtal med en försäkringsrådgivare.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies