Almi Företagarskolan

IT-juridik

Ska du bedriva verksamhet via Internet är det ett flertal lagar som du måste ta hänsyn till. Sker försäljning av varor eller tjänster via nätet och framförallt riktat till konsument, måste du bl.a. sätta dig in i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen ger bland annat en obligatorisk ångerfrist på köp via distans, dvs. även via nätet.

Det är också viktigt att tänka på vad som gäller enligt personuppgiftslagen. Stränga krav finns på behandling av personuppgifter, vilket inkluderar alla uppgifter som kan kopplas till en privatperson, och i stort sett all möjlig hantering av sådana uppgifter. Huvudregeln är att samtycke från privatpersonen krävs, men flera undantag finns.  På Datainspektionen www.datainspektionen.se 
finns utförlig information om hur man som företagare korrekt ska behandla personuppgifter.

Ett problem med IT-juridiken är att handel går över landsgränserna. Det är inte bara svensk rätt som kan bli tillämplig på din försäljning över nätet. Mer information hittar du på www.verksamt.se, avsnitt Driva, rubriken IT i verksamheten.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies