Almi Företagarskolan

Kompanjonskap

Är ni flera som ska starta företag tillsammans är det viktigt att upprätta ett kompanjonavtal tillsammans innan ni startar företaget. Den viktigaste anledningen till detta är att ni nu är ense om företaget, men om det dyker upp problem i framtiden ska ni veta hur ni ska lösa detta på ett bra sätt. Genom att tillsammans jobba fram ett kompanjonavtal måste ni ta ställning till en hel del frågor och det kommer även att visa sig om ni har samma värderingar kring företagandet och privatlivet.

När ett kompanjonskap spricker beror det ofta på att delägarna har värderat tid och arbete olika eller att de helt enkelt inte har samma värderingar i livet. Ett bra sätt att närma sig ett kompanjonavtal är att först gå igenom ALMIs dokument ”Vårt gemensamma företagande”. 

I ett kompanjonsavtal, t.ex. ett aktieägaravtal om man har ett aktiebolag, eller ett handelsbolagsavtal om man har ett handelsbolag, är det viktigt att komma överens om bland annat hur mycket man ska jobba i företaget, vad som ska hända om nån vill hoppa av, hur man då ska värdera dennes andel, vem ska få överta andelen, om utomstående får köpa in sig i bolaget, om bolaget ska vara enskild egendom så inte make/makar kan ta över en andel vid kompanjonens skilsmässa. Alla dessa frågor är lättare att komma överens om på förhand, när man är vänner, än när en situation redan har uppstått, och är därför viktiga att skriva ner i ett kompanjonsavtal.

 

Läs mer

Kompanjonskap

Marco och Emma hade förberett sig väl inför sin företagsstart och nu satt de och gick igenom arbetsmaterialet de fått på ALMI om kompanjonskap. Rådgivaren på ALMI hade krävt att de lämnade in en kopia av kompanjonavtalet för att ALMI skulle kunna betala ut lånet till dem. ”Det är både för att skydda oss mot att ni byter ägare i bolaget och för att skydda er. Även om ni lever ihop nu och är sams så kan det komma andra tider”, hade rådgivaren sagt.

 

Jaha, så här satt de nu. Det var många olika frågor att ta ställning till, frågor som de måste vara helt överens om. Vad skulle t.ex. hända om de inte ville driva företaget tillsammans längre eller om en av dem blev allvarligt sjuk eller avled.

När de kommit igenom hela materialet beslutade de sig för att ta hjälp av en vän, som arbetade som jurist, för att formulera avtalet. Dagen efter satt de på juristens kontor och fick delar av kompanjonavtalet förklarat för sig. Förköp och hembud t.ex. vad var det för något? ”Det handlar om att ni inte kan sälja era respektive aktier till någon annan person utan att först erbjuda dessa till den andra delägaren, och att om någon utomstående på något sätt fått en del av bolaget, så måste denne hembjuda tillbaka andelen till de tidigare ägarna. Det är för att skydda er mot att få in oönskade delägare i bolaget”, förklarade juristen. ”En annan viktig punkt i avtalet är hur företaget ska värderas om ni vill sälja era aktier till varandra. Det finns lite olika varianter att välja mellan, och det är bättre att i föreväg bestämt vad som ska gälla.”

Marco och Emma lämnade det ifyllda arbetsmaterialet till juristen och fick några dagar senare ett utkast på ett avtal som de gick igenom, fick hjälp med att förstå vad det innebar, och undertecknade. ”Nu ska vi komma ihåg att ta fram och läsa detta avtal minst en gång per år, så vi kan ändra och skriva nytt om det är något vi tycker inte stämmer längre”, sa Marco.  

 

 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies