Almi Företagarskolan

Konsumenträtt

Som företagare gäller andra regler mot konsument, än de som gäller företagare emellan. Det finns flera lagar som hanterar konsumentens rätt gentemot näringsidkare. Konsumentlagstiftningen är en skyddslagstiftning för konsumenter och är därför också tvingande till konsumentens fördel. Villkor i avtal är inte giltiga om de strider mot lagen på så sätt att konsumenten får ett mindre fördelaktigt villkor i avtalet än vad som framkommer i lagen. Är villkoren mer fördelaktiga är detta självklart inget hinder ha sådana villkor.

Vi skiljer på köp av lös egendom (lösa saker, aktier, djur o.s.v.), då konsumentköplagen gäller, och köp av tjänster (hantverksarbeten, bilreparationer o.s.v.), då konsumenttjänstlagen gäller.
I konsumentköplagen ställs det höga krav på näringsidkaren att tillhandahålla tydlig information till konsumenten i samband med köpet. Saknas t.ex. tvättanvisning, monteringsanvisning, skötselråd, instruktionsbok eller liknande är varan att anses som felaktig. Om ett fel upptäcks på en vara inom sex månader från köpet anses felet ha funnits vid försäljningstidpunkten. Konsumenten får då reklamera varan till säljaren och säljaren ska åtgärda felet oavsett om han gett en garanti eller inte. Vill säljaren inte åtgärda felet måste han kunna visa att felet berott på konsumenten.

Konsumenttjänstlagen ställer krav på fackmannamässigt utfört arbete av yrkesmässiga tjänster. Lagens krav på fackmannamässighet omfattar även att näringsidkare väl ska vårda och ta hand om konsumentens egendom. Näringsidkaren har en långtgående skyldighet att upplysa konsumenten om vilken tjänst som ska utföras och vad det kommer att kosta. Näringsidkaren har även skyldighet att avråda från alltför dyrbara tjänster. Exempel: Konsumenten har en gammal femtusenkronorsbil, vars växellåda havererat, och som lämnas in till bilverkstaden. Det kostar troligtvis mer att byta växellåda än vad bilen är värd och ett byte av växellåda skulle inte förhöja bilens värde nämnvärt. I detta fall har verkstaden skyldighet att avråda från att byta växellådan.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies