Almi Företagarskolan

Köpavtal

Fått en vara i besittning = tagit emot en levererad vara så att den är tillgänglig för hantering och användning.

När du sluter avtal om köp av en vara finns det ett par saker som du bör vara extra uppmärksam på. För det första är det vad parterna kommer överens om som avgör om den levererade varan är felfri eller inte. Detta innebär att det inte finns något objektivt rätt eller fel. Bedriver du din verksamhet i en gammal byggnad med sluttande golv och skeva fönster så måste snickaren som du anlitar göra fönstren specialanpassade. Det innebär troligen att fönstren kommer att vara skeva vid leverans. Skulle de inte vara skeva skulle fönstren vara felaktiga enligt köplagen. Det andra du bör vara uppmärksam på är vilka leveransvillkor som gäller vid köpet. Att ansvara för varan innebär att du får stå risken att denna blir skadad eller förstörs. Beroende på vad parterna kommit överens om övergår risken för varan vid olika tidpunkter.

• Ska du hämta varan i butik, s.k. hämtköp, uppstår sällan några problem. Du ansvarar för varan så snart du tagit hand om varan, dvs. tagit med dig den.

• Ska vara som du beställt transporteras från en annan ort till ditt företag är köpet ett transportköp. Huvudregeln är då att ansvaret för varan övergår till dig som köpare redan då varan lämnar säljarens fabriksport eller lager. Är det säljaren som sköter leveransen av varan, genom att anställda hos denne transporterar varan, är det dock säljaren som har ansvaret för varan.

Det finns dock andra transportvillkor som gör att ansvaret för varan går över till dig som köpare först då du fått den levererad. Du kan lära dig mer om transportvillkor på www.incoterms.se.

.

 

 

Läs mer

Trasiga lampor

Emma och Marco har gjort en större beställning av lampor till butiken. Höstmörkret hade börjat lägga sig och det var dags att marknadsföra ljussättningen i hemmet. När leveransen av varorna anlände från leverantören upptäckte de att en kartong med golvlampor var trasig. Alla lampor låg huller om buller i kartongen och alla lampor var skadade på ett eller annat sätt. ”Då är det bara att ringa till leverantören”, suckade Emma och gick in på kontoret. ”Hej, det här är Cosi Design AB i Småstad. Vi har precis fått leveransen av lamporna, men en av kartongerna har vält under transporten och lamporna har gått sönder.

 

””Jaha, det var ju tråkigt”, svarade leverantören, ”om du vill så skickar vi gärna en ny kartong med lampor till er, men då får ni betala på nytt. Enligt offerten vi skickade gäller "Fritt Fabrik" som leveransvillkor så det är faktiskt ni som är ansvariga för varorna under transporten.”

”Det står det väl inget om i offerten”, sa Emma, som nu började bli lite upprörd.

”Jodå, vi använder alltid villkoret ”Fritt Fabrik”. ”Vad innebär det?”, frågade Emma.
”Jo, det innebär att vi tar ansvar för att leverera felfria varor till vår fabriksport och att ni ansvarar för godset under transporten. Ni får vända er till transportföretaget och kräva dem på ersättning.”

”Hur gick det?”, frågade Marco när Emma kom ut i butiken igen. ”När kommer de nya varorna?” ”Ja”, svarade Emma dröjande, ”de tycker att det är vårt ansvar eftersom vi godkänt deras leveransvillkor "Fritt Fabrik". Vi får vända oss till transportföretaget för att få någon ersättning”. ”Jaha” suckade Marco, ”ytterligare saker att lära sig när man är ny som företagare - transportvillkor!”

 

 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies