Almi Företagarskolan

Offerter och fakturering

För att få ett uppdrag måste du ofta lämna en offert eller ett anbud på uppdraget. När du lämnat en offert är du ensidigt bunden av den. Med ensidigt bunden menas att du sen inte kan neka den du lämnat en offert till affär om denne kommer med ett jakande svar. Ångrar man sin offert måste man återkalla denna innan man fått svar, i annat fall är man bunden av den. Genom att ange i offerten hur länge offerten gäller kan du bestämma hur länge du är bunden, t.ex. genom att mottagaren måste svara inom en vecka.

Det är svårt att korrigera en offert i efterhand, vilket betyder att du noga måste läsa igenom vad du skriver i offerten och stå för det. Om mottagaren av offerten accepterar den så har ni ingått ett bindande avtal om köp av den vara eller tjänst offerten handlar om. Accepten av offerten kan göras på vilket sätt som helst, genom e-post, fax, brev, telefonsamtal eller personligen, om det inte i offerten står angivet ett speciellt acceptsätt.

När du upprättar en offert gäller det att vara så tydlig som möjligt. Eftersom ett köp ofta görs utan särskilt skriftligt avtal kommer offerten att ligga till grund för er överenskommelse om inget annat skriftligt dokument finns. Då är det bra om du redan i offerten skriver t.ex. vilka betalningsvillkor som gäller, d.v.s. när fakturan skall vara betald. Huvudregeln är att säljaren skall ha betalt omedelbart om inte kredit ges. Om du skickar en faktura anses du dock ge kredit och ni måste komma överens om kreditens längd. Har ni inte kommit överens om detta före köpet gäller normalt 30 dagar. Se exempel på en enkel offert här.

Om du inte får betalt för din faktura bör du skicka en betalningspåminnelse. För de dagar som köparen är försenad med sin betalning får du ta ut dröjsmålsränta. Räntans storlek framgår av räntelagens regler, men dessa är inte tvingande. Du kan alltså ta ut den ränta ni kommit överens om, dock max 24 procent. Har ni inte kommit överens om någon dröjsmålsränta är det räntelagens regler som gäller, vilket innebär referensräntan + 8 %. Referensräntan bestäms av riksbanken två gånger per år. Du hittar aktuell referensränta på www.riksbanken.se.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies