Almi Företagarskolan

Att läsa Almis Företagarskola

En fullfjädrad och framgångsrik företagare blir ingen genom att enbart studera, men det kan vara till god hjälp.

Företagarskolan ger dig vägledning och en metod för att planera och utveckla ett eget företag. Genom att läsa Företagarskolan och använda de arbetsmaterial som finns med kommer du framåt i ditt förberedelsearbete. Att göra en affärsplan ger en bra grund för ett långsiktigt lönsamt företag.

Genom Företagarskolan får du grundläggande kunskap om företagsekonomiska samband. Du får information om regler och lagar som omger företagandet och dessutom tips för din administration.

Vem kan läsa Företagarskolan?

  • Du som vill veta mer om vad det innebär att starta och driva ett företag.
  • Du som aktivt vill arbeta med dina förberedelser.
  • Du som drivit ditt företag en kortare tid och vill få mera kunskap,
    tips och verktyg för att utveckla företaget.
     

Hur läser du och arbetar med Företagarskolan?

Företagarskolan på webben är indelad i

  • Introduktion
  • Arbetsuppgifter för det egna företaget
  • Fördjupning

Introduktionen kan du läsa direkt på denna webbsajt när du har registrerat dig. Du kommer en bra bit in i ämnet för varje kapitel. Dessutom får du vägledning i förberedelserna för det egna företaget. Arbetsuppgifter för dig vidare i dessa förberedelser. Till din hjälp får du nyttiga länkar, verktyg och dokument.

Läs mer
 

För varje kapitel finns en Fördjupningstext som du kan ladda ner, läsa i datorn eller skriva ut. Det lönar sig att läsa även dessa texter.

Hela Företagarskolan finns som kurspärm. Deltar du i Almis kursverksamhet får du en sådan deltagarpärm. Vill du köpa en pärm till dig själv så ta kontakt med Almi i ditt län.

I Företagarskolan kommer du att bekanta dig med en mall till affärsplan redan från början. Efter hand som du går vidare i avsnitten kommer du att få bättre grepp om vad affärsplanen för ditt nya företag skall innehålla. Så småningom har du dina undersökningar och planer klara i en egen affärsplan.

 

Registrering

För att kunna ta del av Företagarskolan så måste du först registrera dig.

E-post


Region

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies