Almi Företagarskolan

Kapitel 2, Företagaren

Övningar och arbetsuppgifter

  1. I varje företag måste någon sköta funktionerna produktion, administration, försäljning och utveckling. Tänk igenom vad de olika funktionerna kommer att kräva av dig som företagare i den företagsinriktning du valt. Skriv ned dina starka och svaga sidor i de olika funktionerna. Hur kan du kompensera för de svaga sidorna? Är det genom att ha kompanjon, ha anställda, köpa tjänster eller kan du kompensera på annat sätt? Har du valt lämplig företagsinriktning?

  2. Vill du testa dig ytterligare kan du gå igenom Är du ett med din företagsidé »
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies