Almi Företagarskolan

Kapitel 3, Marknad

Övningar och arbetsuppgifter

När du följer arbetsprocessen i marknadskapitlet får du hänvisning till arbetsuppgifter som följer här. När du har gjort arbetsuppgifterna har du också gjort din marknadsplan.

Frågeställningarna finns även i mallen Marknadsplan ». Den senare kan du arbeta med direkt i datorn. Du har möjlighet att använda mallen när du gör arbetsuppgifterna. Marknadsplanen blir ett användbart komplement till affärsplanen. Bifoga den i de sammanhang där du ska presentera affärsplanen.

 1.  Formulera din affärsidé

  Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att svara på frågeorden nedan.

  • Vad?

  • Till vem?

  • Hur?

  • Var?

  • Varför?

  Formulera affärsidén i en eller ett par meningar.

 2. Dina produkter och tjänster

  Vilka produkter (eller produktgrupper) och/eller tjänster ska du erbjuda?

 3. Dina kunder

  A. Beskriv dina kunder eller kundgrupper (målgrupper). Försök få med så många detaljer som möjligt.

  B. Gör ett försök att beskriva en typisk kund i ditt företag.

 4. Dina konkurrenter

  A. Ta reda på vilka dina konkurrenter kan tänkas vara. Vissa känner du säkert redan till. Du kan även söka företag på Internet (t ex på www.hitta.se eller www.gulasidorna.se). Vilka är dina tre viktigaste konkurrenter? Samla information om konkurrenterna. Gör en konkurrentanalys på samma sätt som Emma och Marco gjorde.

 5. SWOT-analys

  Gör en SWOT-analys för ditt företag. Använd matrisen som finns i mallen till Marknadplan.

 6. Din vision

  Skriv ner din vision för din företagssatsning.

 7. Dina mål

  Vilka är dina huvudmål och delmål?

 8. Din strategi

  Hur skall du jobba för att nå dina mål?

  A. Skriv ner några rader om hur du tänker lägga upp din marknadsföring:

  B. Vilka kärnvärden vill du att ditt företag ska stå för?

  C. Välj ut någon av dina målgrupper och gör samma sak som Marco och Emma gör i introduktionsavsnittet.

  Vad vill du att målgruppen ska:

  • Veta?

  • Tycka?

  • Känna?

  • Göra?

 9. Dina marknadsföringsaktiviteter

  D. Vilka marknadsföringsinsatser ska du genomföra och när under året?

  E. Vilket reklammaterial behöver du ta fram? Det kan vara till exempel webbplats, presentationsbroschyr, brevpapper etc.

  F. Gör ett första utkast till aktivitetsplan. Använd matrisen i mallen till Marknadsplan.

 10. Uppföljning.

  Hur ska du följa upp dina marknadsföringsinsatser?
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies