Almi Företagarskolan

Utrikeshandel

Inledning

För många svenska företag är Sverige en alldeles för liten marknad, att expandera genom att gå in på andra marknader är nödvändigt. Samtidigt köps varor i stor utsträckning från andra länder. Sverige är helt enkelt starkt beroende av internationell handel.

Hur är det med din affärsidé, ditt företag? Kan du utveckla ditt företag bättre genom att gå in på nya marknader eller finna leverantörer i andra länder? Läs om ett företag som utvecklats från den lilla butiken till en betydande leverantör av importerade varor och egenförädlade produkter. Ta hjälp av en första kunskapslista för dina utlandsaffärer. Läs vidare i fördjupningstexter.

 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies