Almi Företagarskolan

Agent eller importör?

Hur organiseras samarbetet mellan köpare och säljare

  • Återförsäljare – Är du återförsäljare köper du, importerar och säljer vidare. Du kan ha eget lager. Du tar själv den ekonomiska risken.
  • Agent – Är du agent förmedlar du affärer och får betalning i form av provision på försäljningen. Den ekonomiska risken är därför mindre även om du får lägga egen tid på att bygga upp kontakterna och att sälja.

    För att undvika att köparen får kännedom om ursprungliga leverantören och kontakt direkt med denne, bör agenten se till att leverantören märker förpackningar, instruktionsdokument mm med det egna (agentens) namn och kännetecken. Lämplig betalningsform mellan parterna är Transferabel LC. Läs mer under rubriken Betalningsformer.
  • Kommission – Du säljer varor som inte är dina även om du har dem i egna lokaler. Den som äger varorna betalar försäljningsprovision till dig som kommissionär när varorna säljs.

Ska du exportera? Du kan exportera till återförsäljare, sälja via agent eller via kommissionär. Dessutom finns möjligheten att etablera eget företag i mottagarlandet. Det innebär i de flesta fall en omfattande och långsiktig satsning.

Vid gränsöverskridande handel, handel inom EU, gäller motsvarande varianter för hur handeln kan organiseras.

 

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies