Almi Företagarskolan

Dokument, i blankettform eller digitalt

TULLDEKLARATION
Enhetsdokument, ED, är den blankett som använts i många år för att göra en skriftlig tulldeklaration. Elektronisk tulldeklaration är nu helt dominerande, antingen en särskild programvara som kallas EDI-FACT eller Internetverktyget TID. För att lämna tulldeklaration på pappersblankett krävs särskilt tillstånd.

Du kan lämna till ombud eller speditör att göra tulldeklarationen men det är alltid du själv som har ansvar för tulldeklarationens innehåll.

(Observera att rutinerna med Enhetsdokumentet är under förändring).

TULLRÄKNING
Tullräkningen kommer från Tullverket sedan tulldeklarationen har granskats. Kontrollera om Tullverket har ändrat uppgifter jämfört med tulldeklarationen!

URSPRUNGSINTYG
Du behöver Ursprungsintyg vid import till EU. Vid export kan det räcka med en egen, undertecknad ursprungsinformation på fakturan, men för flertalet länder behövs ett ursprungscertifikat.

 • FAKTURA
  Faktura, handelsfaktura, (invoice), måste finnas med när varor ska förtullas, och det ska vara originalfakturan. Fakturan bör vara upprättad i tre exemplar. Faktura kan också överföras elektroniskt.
  Fakturor är inte alltid utformade på samma sätt men Tullverket måste ha följande information:
  Säljarens och köparens namn
 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Antal kolli och kollislag. Vilken märkning de har och bruttovikt
 • Varuslag, kvantitet och styckepris
 • Rabatter och typ av rabatter
 • Betalnings- och leveransvillkor

 


 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies