Almi Företagarskolan

Leveransvillkor

Vem står för kostnader och ansvar under transporten? Vid affärsuppgörelser mellan parter med olika språk och kulturer finns stora risker för missförstånd. Det kan undvikas med hjälp av internationellt standardiserade leveransvillkor, Incoterms. Arbetet med att lämna offert och order underlättas.

Det Incoterms beskriver är

  • Vilken part som ska betala transport, försäkring och andra kostnader
  • Till vilken plats transporten ska ske
  • Om avlastning ingår
  • När risken övergår från säljare till köpare


Av de tretton leveransvillkoren kan sex användas enbart för fartygstransport, t.ex.

FAS Free Alongside Ship  Fritt vid fartygets sida i angiven lastningshamn
CIF Cost, insurance and Freight Kostnader, försäkring och frakt till angiven destinationshamn

De resterande sju leveransvillkoren kan användas för valfritt transportsätt, alltså även för fartygstransport, t.ex.

EXW Ex Works   Fritt säljarens fabrik eller lager
CPT Carriage Paid To  Fraktfritt till angiven ort i avsändningslandet

Det är enbart i två av leveransvillkoren som det är bestämt att transportförsäkring ska ingå, CIF och CIP. Vid övriga leveransvillkor bör du ta ställning till att teckna transportförsäkring.

Använd alltid den senaste versionen, Incoterms 2000 (Juni 2009).

Det finns åtskilliga webbsajter som beskriver Incoterms. Exempel:

www.incoterms.se/ Klicka i menyn på raden Översikt termerna.
Försäkringsbolaget If

Kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare beskrivs tydligt i Combiterms som tagits fram av Transportindustriförbundet. Senaste versionen av Combiterms är från år 2011.
Hämta information på svenska, på engelska.

Observera att det är viktigt att leveransvillkoren har vägts samman med betalningsformen.

Läs mer under Betalningsformer!

 

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies