Almi Företagarskolan

Om du ska exportera

Export är det när du säljer varor till ett land utanför EU.

TILLSTÅND
Det behövs som regel inget tillstånd för att börja exportera, men för vissa varor finns det särskilda regleringar eller krav på tillstånd/licens. Exempel:

Jordbruksprodukter   Jordbruksverket
Utrotningshotade djur och växter    Jordbruksverket. Naturvårdsverket (information)
Kulturföremål   Riksantikvarieämbetet m.fl.
Kyl- och frys med vissa köldmedia   

Naturvårdsverket

DIN VARUKOD
För att kunna exportera behövs en varukod för varan. Att ta fram denna kallas Klassificering. Varukoden finns i Tulltaxan i söksystemet Taric.

NÄR VARAN SKICKAS. TULLDEKLARATION. FÖRANMÄLAN
När varan ska exporteras ska en exportdeklaration lämnas elektroniskt till Tullverket. Om du inte gör det själv kan du ta hjälp av ett ombud, t.ex. en speditör.

Varor som du för ut från EU måste föranmälas och det gör du i de flesta fall i den elektroniska exportdeklarationen. Hur långt i förväg du ska lämna en föranmälan beror på transportsättet, det rör sig om tider från 30 minuter före avgång från flygplats till 24 timmar före lastning i avgångshamn.

BESTÄMMELSER I MOTTAGARLANDET
Det är viktigt att du tar reda på om det finns några bestämmelser i mottagarlandet, det vill säga importlandet, som du som exportör måste ta hänsyn till. Kontakta Exportrådet eller mottagarlandets ambassad för att få mer information!

VAROR MED NEDSATT TULLAVGIFT
Om det land du exporterar till har frihandelsavtal med EU kan det innebära tullfrihet eller nedsatt tull för din kund. Skicka i så fall med ett ursprungscertifikat.

URSPRUNGSINTYG
Vid export ska varornas ursprung visas. För en del länder kan det göras genom att du som exportör skriver det på fakturan och undertecknar. För de flesta länder krävs Ursprungsintyg. Ursprungsintyg eller ursprungscertifikat, (certificate of origin), utfärdas av Handelskammaren.

INGEN MOMS
Export av varor är momsfri.

IMPORTRETUR EFTER EXPORT FÖR BEARBETNING
Om du exporterat för bearbetning av varorna i land utanför EU, kan du få lägre avgifter vid återimporten. En ansökan om Passiv förädling ska lämnas till Tullverket i samband med den tidigare exporten.

EXPORTRETUR EFTER IMPORT FÖR BEARBETNING
Du kan importera varor för bearbetning och sedan återexportera dem utan tull, i vissa fall med begränsad tull. Det kallas för Aktiv förädling. Ansökan krävs hos Tullverket.

 

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies