Almi Företagarskolan

Om du ska köpa och sälja inom EU?

EU-länderna är en gemensam marknad där det inte krävs någon tulldeklaration eller betalning av införselavgifter. Det finns emellertid särskilda regler för redovisning av moms. Ditt företag behöver ett s.k. VAT-nummer, ett internationellt momsregistreringsnummer. Vid handel inom EU används det svenska momsnumret. Skriv SE före numret och 01 efter. Momsbeskattningen inom EU sker i förbrukningslandet för såväl varor som tjänster.

Dina leverantörer i andra EU-länder säljer till dig utan moms om de känner till ditt VAT-nummer. Varorna måste också fraktas ut ur säljarlandet. I din egen momsredovisning till Skatteverket ska du beräkna och redovisa momsen på sådana inköp. Eftersom du kan avräkna samma belopp i momsredovisningen (ingående moms) är det bara en fråga om redovisning, ingen överföring av pengar.

Mer om detta kan du läsa i Skatteverkets broschyr "Moms vid utrikeshandel" (SKV 560) 

SCB, Statistiska Centralbyrån, tar in uppgifter från företag om EU-handel. Gäller det även ditt företag så får du meddelande om det. Läs mer i SCB:s handledning om varuhandel med EU

Säljer du tjänster i annat EU-land och din kund är momsregistrerad i det andra EU-landet, kan din kund redovisa och betala momsen i det landet vid försäljning av vissa tjänster, s.k. omvänd skattskyldighet. Vid försäljning till privatpersoner och andra som inte är momsregistrerade kan du själv bli tvungen att momsregistrera dig i det land där du tillhandahåller tjänster. Kontakta Enterprise Europe Network för råd.

Varor som säljs mellan länder inom EU kallas gemenskapsvaror.
Handel mellan ett EU-land och ett land utanför EU kallas handel med tredje land.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies