Almi Företagarskolan

Produktregler

Många produkter som säljs idag omfattas av någon form av lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU nivå. Syftet med bestämmelserna är att garantera vissa minimikrav vad gäller hälsa, säkerhet och miljö.
För att den fria handeln inte ska hindras av olika nationella produktkrav har EU två principer:

  • Ömsesidigt erkännande. Det innebär att en produkt som får säljas i något av EU-länderna fritt ska kunna säljas i de övriga länderna utan något nytt produktgodkännande.
  • För vissa varugrupper har EU särskilda minimikrav som berör miljö, hälsa och säkerhet. I regel är det tillverkaren som ansvarar för att villkoren är uppfyllda och att varan märks med s.k. CE-märke. Om varan importeras till EU är det importören som ansvarar för att kraven är uppfyllda och att varan är märkt.

Information om EU-direktiven, vilka varugrupper som ska uppfylla särskilda villkor och vad villkoren innebär, kan du få genom Enterprise Europe Network, webbsidor och regionala kontor.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies